Direct controleren

Uitgebreid zoeken

Bedrijfscontrole

Uittreksel KvK

Met het online uittreksel KvK van RentalCheck krijgt u inzage in de registratie van een onderneming.


MKB-Check

Bij een MKB-Check van BedrijvenCheck vindt er een controle plaats op basis van het KvK-nummer of bedrijfsnaam in combinatie met vestigingsadres. Deze controle is speciaal ontwikkeld voor een acceptatiecheck op een eenmanszaak, VOF of maatschap.


Basis

Bij de basis bedrijfscontrole van de RentalCheck vindt er een controle plaats op de algemene bedrijfsgegevens en het financiële risico van het bedrijf.


Standaard

Bij een standaard bedrijfscontrole van RentalCheck vindt er een controle plaats op basis van KvK-nummer of bedrijfsnaam in combinatie met vestigingsadres. Met daarbij een controle op de algemene bedrijfsgegevens, risicorating, betaalgedrag, kredietadvies, rechtsvorm, faillissementen, insolventies, ondercuratelestellingen en holding/moedermaatschappij. 

Optioneel: balansdata

Drie jaar gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen, bedrijfsstructuur en bestuurders.


Uitgebreid

Bij een uitgebreide bedrijfscheck van RentalCheck vindt er een controle plaats op basis van KvK-nummer. Met daarbij een controle op de algemene bedrijfsgegevens, risicorating, betaalgedrag, kredietadvies, rechtsvorm, faillissementen, insolventies, ondercuratelestellingen en holding/moedermaatschappij.

Inclusief balansdata

Drie jaar gedeponeerde balans, winst- en verliesrekeningen, bedrijfsstructuur, bestuurders.

Check doen »

Basis Standaard Uitgebreid
Algemene bedrijfsgegevensXXX
RisicoratingXXX
RechtsvormXXX
CrimiMail registraties XXX
Meldpunt Wangedrag Huurder XXX
Faillissementen en insolventiesXXX
OndercuratelestellingenXXX
Betaalgedrag nuXX
Betaalgedrag 3 maanden terugXX
Betaalgedrag binnen de brancheXX
KredietadviesXX
Holding/MoedermaatschappijXX
Optioneel: BTW-nummercontroleXXX
Optioneel: drie jaar balansdataX
Optioneel: bedrijfsstructuur en bestuurdersX

Voorbeeld KvK uittreksel

Voorbeeld MKB-Check

Voorbeeld basis controle

Voorbeeld standaard controle

Voorbeeld uitgebreide controle
Persoonsgegevens controleren

Contactgegevens controleren

Documentgegevens controleren

Persoonscontrole

Basis

Bij een basis persoonscheck vindt er een controle plaats of de persoonsgegevens of adresgegevens geregistreerd staan. U ziet heel snel of de data van de gecontroleerde persoon reden tot twijfel geeft.

Standaard

Bij de standaard persoonscheck vindt er een controle plaats op welke informatie er bekend is over het opgegeven adres? Is het bijvoorbeeld eigendom van de opgegeven persoon? Is er een vaste telefoonaansluiting? Hoe staat de postcode bekend? Welke betalingservaringen zijn er bekend van de opgegeven persoon? Is hij/zij in aanraking geweest met een deurwaarder of incassobureau? Is hij/zij betrokken bij faillissementen, insolventies of ondercuratelestellingen?

Uitgebreid

Bij de uitgebreide persoonscheck vindt er een controle plaats op het betalingsrisico en de kredietwaardigheid van de opgegeven persoon. Welke informatie is er bekend over het opgegeven adres? Is het bijvoorbeeld eigendom van de opgegeven persoon? Is er een vaste telefoonaansluiting? Hoe staat de postcode bekend? Welke betalingservaringen zijn er bekend van de opgegeven persoon? Is hij/zij in aanraking geweest met een deurwaarder of incassobureau? Is hij/zij betrokken bij faillissementen, insolventies of ondercuratelestellingen?


Basis Standaard Uitgebreid
CrimiMail registraties X X X
Meldpunt Wangedrag Huurder X X X
Faillissementen en insolventies X X
Tenaamstelling X X
Adresonderzoek X X
Adresvalidatie X X
Adresinformatie X X
Kredietwaardigheidstoetsing persoon X
Kredietwaardigheidstoetsing adres X
Kredietwaardigheidstoetsing postcode X
Optioneel: geldigheid ID-document X X X

Voorbeeld basis controle

Voorbeeld standaard controle

Voorbeeld uitgebreide controle

Check doen »


Inloggen met bestaand account


Contact


Bedrijfsnaam: RentalCheck
Postbus: 333
Postcode: 2740 AH
Plaats: Waddinxveen
Algemeen telnr.: +31 (0)85 732 55 22
Faxnr.: +31 (0)85 732 55 21
E-mail: info@rentalcheck.nl


Stel een vraag of doe een verbetersuggestie